Wedstrijd regelementen

Wedstrijd regelementen

Hierbij de algemene huisregels die gelden tijdens de open Nederlandse kampioenschappen Culinair BBQ 2024. Het is mogelijk dat er per wedstrijd/locatie een aanpassing van het reglement is i.v.m. de opdracht en/of locatie regels.

 • Alle deelnemers doen geheel voor eigen risico mee en kunnen de organisatie alsmede de locatie nergens voor aansprakelijk stellen op welke manier dan ook.
 • Tijdens de gehele wedstrijd, wanneer de barbecues aanstaan/verhit zijn moet er minimaal 1 teamlid van tenminste 18 jaar in het teamgebied aanwezig zijn.
 • Uw deelname is definitief als de financiële afhandeling voldaan is.
 • De organisatie mag zonder opgave van redenen teams weigeren tot deelname aan.
 • Er kunnen maximaal 25 teams per wedstrijd meedoen. VOL = VOL.
 • Er mogen door de deelnemers geen etenswaren en dranken verkocht worden aan bezoekers. Mits de lokale wedstrijd organisatie dat verzoekt op hun evenement.
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 weken voor aanvangsdatum van deze wedstrijd.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gehouden worden, wanneer door overheidswege het evenement geannuleerd dient te worden.
 • Ieder team zorgt voor zijn eigen tent, barbecues, brandblusser, branddeken, EHBO trommel, houtskool, werktafels etc.
 • Auto’s en andere mobiele wagens waar brandstof in zit mogen niet op het wedstrijdterrein geparkeerd worden.
 • Elk team heeft 4 bij 6 meter tot zijn beschikking om de keuken op te bouwen, afwijkende maten zijn alleen toegestaan na toestemming van de organisatie en dienen uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd te worden aangevraagd.
 • Wedstrijdleider, veldjury, toezichthouder, hoofdjury en voedselveiligheid inspecteurs hebben de mogelijkheid om te controleren of de teams zich aan de richtlijnen houden.
 • De bereiding van de gerechten dient in het teamgebied plaats te vinden.
 • De brandstoffen die gebruikt mogen worden zijn briketten, hout of houtskool. Maximaal 1 pellet barbecue per team. Gas en elektra barbecues zijn voor niet toegestaan.  De lokale organisaties hebben de mogelijkheid om pellet barbecues niet toe te staan.
 • BBQ’s mogen niet gedeeld worden.
 • De teamcaptain moet bij de meeting ’s morgens aanwezig zijn.
 • Geen huisdieren toegestaan in de tent.
 • De organisatie stelt een plaats ter beschikking waar hete houtskoolresten kunnen worden afgevoerd.
 • Het nuttigen van alcohol door teamleden is tijdens de wedstrijd niet toegestaan i.v.m. veiligheidsregels.
 • De BBQ plaats is bedoeld als een werkplek, ga daar ook zodanig mee om, wedstrijdleider, veldjury, hoofd jury en eventuele pers mogen zich in de keuken begeven.
 • De organisatie stelt een afvalbak ter beschikking waar restafval kan worden ingeleverd. Het is voor deelnemende teams niet toegestaan om afval in de op het evenemententerrein aanwezige vuilnisbakken te deponeren.
 • De gerechten dienen geserveerd te worden op borden die door de organisatie beschikbaar worden gesteld. Het toevoegen van eigen servies in de ruimste zin van het woord is op geen enkele wijze toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om zelf elektronische muziek af te spelen in uw keuken, die buiten de eigen bbq plaats te horen is.
 • Er is (beperkt) stroom aanwezig op de locatie.
 • Door mee te doen aan deze wedstrijd geeft u toestemming dat u gefotografeerd of gefilmd kan worden door de organisatie, sponsors of vertegenwoordigers van de pers. Deze foto’s/films kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden.
 • Door mee te doen aan deze wedstrijd gaat u akkoord met de huisregels van de Nederlandse Kampioenschappen Culinair BBQ 2024.
 • Bij items waarin de huisregels alsmede de wedstijd regelementen niet voorzien, ligt het besluit bij de wedstrijdleider en de hoofdjury op de dag van de wedstrijd zelf.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Indien men zich niet aan de regels houd kan de wedstrijdleider in overleg met de hoofdjury per overtreding maximaal 5 strafpunten toekennen.
 • Het enige elektrische apparaat wat gebruikt mag worden voor de bereiding van de gerechten is een staafmixer.
 • De tent dient aan de kant van het publiek in het geheel open te zijn zodat de complete keuken zichtbaar is voor het publiek.

Indien men zich niet aan de regels houd kan de wedstrijdleider in overleg met de juryvoorzitter per overtreding maximaal 5 strafpunten toekennen.