ledenvergadering 7 mei 2024

Beste leden,

 

Zoals u al heb kunnen lezen vindt op 7 mei de jaarvergadering plaats. Deze is digitaal, hieronder kunt u de inlogcode vinden.

Link voor videogesprek: https://meet.google.com/dwu-gjoa-hvu

Of kies: ‪(NL) +31 20 257 6843, pincode: ‪951 295 194#

Datum: 07-05-2024, van 20.00 tot 21.00 uur.

Agenda

 • Openingswoord voorzitter
 • Ingekomen stukken / mededelingen
 • Terugblik 2023/ activiteitenkalender 2024 Door John van de Ven
 • Financieel verslag 2023 en prognose 2024 door Hans van de Loo
 • Verslag kascommissie
 • Samenstelling bestuur voordragen nieuw bestuur Patrick den Hertog en Arjan de Jong
 • Jury activiteiten door Irene Frijling
 • Marketing en communicatie WBQA 2.0 Door John van de Ven
 • WBQA International door Wim Vink
 • Rondvraag

Instructies voor deelname

U hoeft geen Google-account te hebben om deel te nemen aan Meet-videovergaderingen. Als u echter geen Google-account heeft, moet de organisator van de vergadering of iemand uit die organisatie u toegang geven tot de vergadering.

Tip: Als u niet bent ingelogd op een Google- of Gmail-account, kunt u niet deelnemen met uw mobiele apparaat.

Deelnemen aan een videovergadering met de link van een vergadering

 1. Open het chatbericht of de e-mail met de link van de vergadering en klik op de link.
 2. Klik op Deelnameverzoek.
 3. Nadat iemand in de vergadering u toegang heeft gegeven, neemt u deel aan de vergadering.
Deel op social media: