Algemene Ledenvergadering 5 maart 2020

Beste WBQA lid,

Het bestuur van de WBQA nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 5 maart a.s. bij Kloosterhotel La Sonnerie.

Tijdschema:

· Inloop vanaf 19.00 uur

· Aanvang 19.30 uur

· Einde ALV 21.30 uur

Hieronder vindt u de agenda voor de Algemene ledenvergadering van 5 maart a.s.:

Agenda:

  • Openingswoord voorzitter
  • Ingekomen stukken / mededelingen / goedkeuring notulen
  • Terugblik 2019 (ledendag / jurydag / BBQ spektakel …… )
  • Verslag penningmeester en prognose 2020
  • Verslag kascommissie
  • Voorstel nieuwe Hoofd Jury en actualiteiten t.a.v. jury
  • Samenstelling bestuur
  • WBQA 2.0
  • Rondvraag
  • Einde

Tevens stellen wij u in de gelegenheid om zelf punten aan te dragen. Deze a.u.b. voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken aan info@wbqa.nl.

Lokatie:

Kloosterhotel Restaurant La Sonnerie, Nieuwstraat 45, 5691 AB,
Son en Breugel, www.sonnerie.nl

In de bijlagen hieronder vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2019

De ALV is alleen toegankelijk voor WBQA leden. Graag vooraf aanmelden op info@wbqa.nl. Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

WBQA Nederland


Notulen 2019: 
Algemene Ledenvergadering       08-02-2019

Opening
De President van de WBQA Nederland, Wim Vink, heet iedereen van harte welkom op deze ALV

Ingekomen stukken/Mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Er is een vraag binnengekomen van Bart van de Vossenberg over het vegetarische gerecht tijdens het open NK. Deze vraag zal later tijdens de vergadering worden beantwoord. De notulen van vorig jaar zijn door iedereen goedgekeurd.

Verslag penningmeester/secretariaat
Ons ledenaantal is met 55 leden gegroeid. 23 leden hebben opgezegd.
Komend jaar hebben we twee lokale BBQ-wedstrijden op de agenda staan, onder andere bij Charmehotel Oranjeoord in Hoog Soeren op 25 en 26 mei. Deze wedstrijden zijn belangrijk voor zowel teams als juryleden om hun skills te laten zien en te blijven verbeteren.

In samenwerking met de kascommissie, bestaande uit Robert Luteijn en Ron Willems, is de kascontrole gedaan en goed bevonden. De kascommissieleden zijn niet aanwezig maar worden bedankt voor hun werkzaamheden.

Het financiële plaatje ziet er gezond uit. Vervolgens neemt penningmeester Hans van de Loo de cijfers door. De inkomsten zijn uitgesplitst in contributie van leden, sponsorbijdragen, juryinkomsten en evenementeninkomsten die bestaan uit inschrijfgeld voor bijvoorbeeld ledendagen en bijdragen van evenementensponsoren. De in 2018 hogere kosten op communicatiegebied worden o.a. veroorzaakt door de vernieuwde website. Voor wat betreft Merchandise artikelen hebben we geen verdienmodel; doel hiervan is het uitbouwen van het WBQA merk. Hans noemt ook de samenwerking met de Stichting Welons die onder inkomsten overige valt. WBQA ontvangt 10% van de omzet van het Welons BBQ­ spektakel. Enige wat we hiervoor moeten doen is aanbrengen BBQ-teams.

Jury/Terugblik 2018
Ursula Kosman vervangt Egbert Nillesen die niet aanwezig is. Op dit moment telt ons juryledenbestand 60 personen. Begin december 2018 heeft de laatste jurycursus plaatsgevonden en deze heeft 10 nieuwe juryleden opgeleverd, waarvan 2 uit België.

Tijdens het BBQ-spektakel/Open NK in augustus 2018 hadden we ongeveer 30 internationale juryleden. En 1 HACCP jurylid buiten. Na afloop van de wedstrijd hebben de juryleden een ereronde gemaakt langs de deelnemende BBQ-teams, wat zeer werd gewaardeerd.

Er zijn in 2018 twee (jury)ledendagen geweest, in oktober bij Boerenerf en in december bij Boerengoed in Enspijk.

In 2018 heeft Ursula de jurycommissie versterkt. Het is de bedoeling om in 2019 meerdere  trainingsdagen te gaan organiseren, waaronder een jurycursus in april, een hoofdtrainer opleiding en te zijner tijd trainingen voor table managers.

Tijdens het Open NK is de bedoeling om een zesde gerecht toe te voegen, een vegetarisch gerecht met ingrediënten verstrekt door onze sponsoren. Het idee is om de tijd tussen de gerechten te verkorten van 1uur naar 3 kwartier. In 2019 wordt er een juryledenmiddag georganiseerd met als thema een vegetarisch gerecht.

Samenstelling bestuur/sub-commissies
Edwin van Kemenade vertelt dat het WBQA bestuur wordt uitgebreid met Hans Dinkelberg, accountant en Eric Veraart, inkoop events bij Maison den Boer. Er worden diverse sub-commissies gevormd, zogenaamde werkgroepen, voor o.a. de organisatie van jurydagen en ledendagen waarin o.a. Egbert Nillesen en Eric van de Boom deel zullen nemen. Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen met het organiseren van wedstrijden, voor het bijhouden van de agenda, voor het verzamelen van recepten, enz. indien interesse graag aanmelden via info@wbqa.nl. De 2 nieuwe bestuursleden zijn voorgedragen en akkoord bevonden. Aftredend in 2019:
Eric van den Boom en Egbert Nillesen

Doelstellingen 2019/2020
Edwin van Kemenade neemt de doelstellingen voor 2019/2020 door:
– het verder uitdragen van het culinair barbecueën en blindproeven
– het verder professionaliseren van de vereniging, aansluiting op WBQA internationaal en onderzoek naar mogelijkheden om het EK Culinair Barbecueën in Nederland te organiseren.
– Uitbreiding leden, sponsoren, vrijwilligers, werkgroepen
– Nog meer interactie met leden (jury)ledendagen, nieuwsbrief, agenda, recepten)
– Extra WBQA culinaire wedstrijden
– Reglementen optimaliseren nationaal en internationaal
– Extra vegetarisch gerecht bij open NK
– Demo, wedstrijd plancha grill tijdens open NK op de zaterdag voor het Open

Rondvraag
1. Evert Thielen stelt voor om een nationaal WBQA team te vormen, dat Nederland vertegenwoordigt op het EK en WK culinair barbecueën.
WBQA: Hartelijk dank voor je input en wij zullen dit zeker nader gaan bespreken.
2. Tom van Rooij stelt voor om de lokale WBQA BBQ-wedstrijden onderdeel uit te laten maken van het NK.
WBQA: Hartelijk dank voor je input. Op dit moment zien we 2019 als een try-out jaar waarin we gaan kijken hoe de lokale wedstrijden verlopen. Hierna zullen we de lokale wedstrijden evalueren en kijken of we deze onderdeel kunnen laten zijn van het NK.
3. John Uijen vraagt of het niet verstandig is om voor de juryleden te werken met een puntensysteem waarbij regelmatige scholing verplicht
WBQA: Hartelijk dank voor je input. Op dit moment is het jury certificaat drie jaar geldig. Natuurlijk is regelmatige scholing en praktijkervaring belangrijk voor het kennisniveau van onze juryleden. Daarom zijn we voornemens om tijdens alle juryledendagen een educatief element in de vorm van een workshop mee te nemen zoals we laatst bij Boerenerf gedaan hebben met de workshop uitbenen door Matt Deenen.
4. Gerdien Raven oppert het idee van een WBQA stand op evenementen waar nieuwe leden ingeschreven kunnen worden.
WBQA: Hartelijk dank voor je input. Dat is een goed idee. Vorig jaar tijdens het NK hadden we een Speciale gastvrouw bij de ingang die o.a. de taak had nieuwe leden in te schrijven.
5. Bart van de Vossenberg vraagt wat de organisatie van het BBQ-spektakel onderneemt om te voorkomen dat BBQ-teams dezelfde hapjes verkopen.
WBQA: Hartelijk dank voor je input. Wij proberen een en ander te coördineren door aan alle teams te vragen om door te geven- welke hapjes ze gaan maken. Helaas communiceren niet alle teams dit of verandert het menu tijdens het weekend. Voor de organisatie staat de beleving van de bezoekers van het evenement voorop en zij zijn gebaat bij variatie in de hapjes.
6. Tom van Rooij vraagt om een centrale agenda met alle WBQA BBQ-evenementen en geeft aan dat er op 14 april een BBQ-wedstrijd plaatsvindt in Durbuy.
WBQA: Hartelijk dank voor je input. Hier wordt achter de schermen aan gewerkt. Het is de bedoeling om de communicatie over WBQA wedstrijden te verbeteren door een betere samenwerking tussen de WBQA besturen in de verschillende landen. Wij hebben hier echter ook jullie hulp voor nodig en verzoeken iedereen om BBQ-evenementen door te geven om deze op de agenda op onze website te kunnen zetten. Deze informatie kan gestuurd worden aan Angelique.meulendijks@gmail.com
7. Bart van de Vossenberg gaf aan de naam van het Dutmella team te willen wijzigen.
WBQA: Hartelijk dank voor je input en natuurlijk stoat het vrij om de naam van jullie team te wijzigen.

De president van de WBQA, Wim Vink dankt iedereen voor zijn/haar input en sluit deze vergadering!

 

Recente Berichten
0

Start typing and press Enter to search