Algemene Ledenvergadering 5 maart 2023

Beste WBQA lid,

 

Het bestuur van de WBQA nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op zondag 5 maart a.s. bij Kloosterhotel La Sonnerie.

Tijdschema:

 • Inloop vanaf 12.30 uur
 • Aanvang 13.00 uur
 • Einde ALV 14.00 uur of hoe lang het duurt
 • Even napraten en borrel

Hieronder vindt u de agenda voor de Algemene ledenvergadering van 5 maart a.s.:

Agenda:

 1. Openingswoord voorzitter
 2. Ingekomen stukken / mededelingen / goedkeuring notulen
 3. Terugblik 2022 (ledendag / jurydag / BBQ spektakel …… )
 4. Verslag penningmeester en prognose 2023
 5. Verslag kascommissie
 6. Samenwerking met de SBWN
 7. Samenstelling bestuur
 8. WBQA 2.0
 9. Rondvraag

Einde

Tevens stellen wij u in de gelegenheid om zelf punten aan te dragen. Deze a.u.b. voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken aan info@wbqa.nl.

Lokatie:

Kloosterhotel Restaurant La Sonnerie, Nieuwstraat 45, 5691 AB,

Son en Breugel, www.sonnerie.nl

Recommended Posts
0

Start typing and press Enter to search