Algemene huisregels tijdens de Nederlandse kampioenschappen culinair bbq 2023

Algemene huisregels

Hierbij de algemene huisregels die gelden tijdens de Nederland kampioenschappen Culinair BBQ 2023. Het is mogelijk dat er per wedstrijd/locatie een aanpassing van het reglement is i.v.m. de opdracht en/of locatie regels.

 1. Alle deelnemers doen geheel voor eigen risico mee en kunnen de organisatie alsmede de locatie nergens voor aansprakelijk stellen op welke manier dan ook.
 2. U kunt de wedstrijdregelementen vinden in een aparte bijlage of op de website.
 3. Tijdens de gehele wedstrijd, wanneer de barbecues aanstaan/verhit zijn moet er minimaal 1 teamlid van tenminste 18 jaar in het teamgebied aanwezig zijn.
 4. Uw deelname is definitief als de financiële afhandeling voldaan is.
 5. De organisatie mag zonder opgave van redenen teams weigeren tot deelname aan.
 6. Er kunnen maximaal 25 teams per wedstrijd meedoen. VOL = VOL.
 7. Er mogen door de deelnemers geen etenswaren en dranken verkocht worden aan bezoekers. Mits de lokale wedstrijd organisatie dat verzoekt op hun evenement.
 8. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 weken voor aanvangsdatum van deze wedstrijd.
 9. De organisatie kan niet aansprakelijk gehouden worden, wanneer door overheidswege het evenement geannuleerd dient te worden.
 10. Ieder team zorgt voor zijn eigen tent, barbecues, brandblusser, branddeken, EHBO trommel, houtskool, werktafels etc.
 11. Auto’s en andere mobiele wagens waar brandstof in zit mogen niet op het wedstrijdterrein geparkeerd worden.
 12. Elk team heeft 4 bij 6 meter tot zijn beschikking om de keuken op te bouwen, afwijkende maten zijn alleen toegestaan na toestemming van de organisatie en dienen uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd te worden aangevraagd.
 13. Wedstrijdleider, veldjury, toezichthouder en voedselveiligheid inspecteurs hebben de mogelijkheid om te controleren of de teams zich aan de richtlijnen houden.
 14. De bereiding van de gerechten dient in het teamgebied plaats te vinden.
 15. De brandstoffen die gebruikt mogen worden zijn briketten, hout of houtskool. Gas-, elektra- en pellet-BBQ zijn voor bereiding niet toegestaan.
 16. De organisaties stelt een plaats ter beschikking waar hete houtskoolresten kunnen worden afgevoerd.
 17. Het nuttigen van alcohol door teamleden is tijdens de wedstrijd niet toegestaan i.v.m. veiligheidsregels.
 18. De BBQ plaats is bedoeld als een werkplek, ga daar ook zodanig mee om, wedstrijdleider, veldjury en eventuele pers mogen zich in de keuken begeven.
 19. De organisatie stelt een afvalbak ter beschikking waar restafval kan worden ingeleverd. Het is voor deelnemende teams niet toegestaan om afval in de op het evenemententerrein aanwezige vuilnisbakken te deponeren.
 20. Het is niet toegestaan om zelf elektronische muziek af te spelen in uw keuken, die buiten de eigen bbq plaats te horen is
 21. Er is stroom aanwezig op de locatie.
 22. Door mee te doen aan deze wedstrijd geeft u toestemming dat u gefotografeerd of gefilmd kan worden door de organisatie, sponsors of vertegenwoordigers van de pers. Deze foto’s/films kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden.
 23. Door mee te doen aan deze wedstrijd gaat u akkoord met de huisregels van de Nederlandse Kampioenschappen Culinair BBQ 2023.
 24. Bij items waarin de huisregels alsmede de wedstijd regelementen niet voorzien, ligt het besluit bij de wedstrijdleider en de juryvoorzitter op de dag van de wedstrijd zelf.
 25. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Indien men zich niet aan de regels houd kan de wedstrijdleider in overleg met de juryvoorzitter per overtreding maximaal 5 strafpunten toekennen.