17 juni Ledenvergadering Livestream

Beste leden,

17 juni LedenVergadering Livestream
Het bestuur van de WBQA nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 juni a.s.
De Algemene Leden Vergadering is alleen toegankelijk voor WBQA leden. We willen met al onze leden graag alles bespreken!

Wilt u erbij zijn? Graag vooraf aanmelden op info@wbqa.nl
Wij zullen geïnteresseerde tijdig laten weten op welke wijze u deel kunt nemen aan de Livestream ALV.

U komt natuurlijk ook in de gelegenheid om zelf punten aan te dragen. Deze a.u.b. voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken via info@wbqa.nl

Tijdschema:
· Aanvang 19.00 uur
· Einde vergadering 20.30 uur

Hieronder vindt u de agenda voor de Algemene ledenvergadering van 17 juni a.s.:

Agenda:
– Openingswoord voorzitter
– Ingekomen stukken / mededelingen / goedkeuring notulen
– Terugblik 2020
– Financieel verslag en prognose 2021/2022
– Verslag kascommissie
– Jury activiteiten
– Samenstelling bestuur
– WBQA 2.0
– Rondvraag
– Einde

Locatie:
Uw thuisbasis

Met vriendelijke groet,
in Fire, Food, Friendship & Fun!

WBQA Nederland
Eric Veraart
Bestuursvoorzitter en Evenementen

Recente Berichten
0

Start typing and press Enter to search